Hyvinvointipalveluja ihmisille 


Sosiaalipedagoginen hevostoiminta


Sosiaalipedagoginen hevostoiminta on työskentelytapa, jota voidaan käyttää muun muassa sosiaalisen kasvun ja hyvinvoinnin tukemiseen, sekä sosiaaliseen kuntoutukseen. Vaikutukset syntyvät vuorovaikutuksen, kokemuksellisuuden ja osallisuuden kautta. Työskentely on asiakaslähtöistä tukien asiakkaan sosiaalista toimintakykyä ja osallisuutta ennaltaehkäisten syrjäytymistä.

Toiminta on sekä ennaltaehkäisevää, että kuntouttavaa.

Sosiaalipedagoginenhevostoiminta vastaa syrjäytymisvaarassa olevien lasten ja nuorten/ mielenterveyskuntoutujien/ kehitysvammaisten sekä ennaltaehkäisevän lastensuojelun asiakkaiden tarpeisiin tähdäten syrjäytymisen ehkäisyyn ja sosiaalisen kasvun ja hyvinvoinnin tukemiseen sekä sosiaaliseen kuntoutukseen hyödyntäen talliympäristöä ja hevosia sosiaalialan ammatillisen osaamisen lisäksi asiakkaan elämäntilanteen kohentumiseksi ja hyvinvoinnin edistämiseksi.

Palvelu tarjoaa tehostettua tukea asiakkaan toimintakyvyn vahvistamiseksi, syrjäytymisen torjumiseksi ja osallisuuden edistämiseksi. 

Palvelun tarkoituksena on muun muassa tukea asiakkaan toimijuutta ja osallisuutta, sekä edistää asiakkaan ja hänen läheistensä hyvinvointia ennaltaehkäisten haasteiden syventymistä riittävän varhaisella ja oikein kohdennetulla palvelulla.

Sosiaalisen kuntoutuksen toiminnan sisältö valitaan aina yksilöllisesti asiakkaan tarpeista ja tavoitteista käsin. 3kk jaksolla on 12 tapaamista sisältäen alkutapaamisen (lähtötilanteen kartoittaminen ja tavoitteiden asettaminen), toiminnalliset tapaamiset (10 x 1h) sekä lopputapaamisen/jatkosuunnitelman (sisältäen kirjallisen yhteenvedon työskentelystä). Tavoitteiden toteutumista seurataan asiakkaan kanssa käytyjen reflektioiden lisäksi THL:n PROMIS-mittariston avulla. PROMIS-mittareilla arvioidaan laajasti fyysistä toimintakykyä, psyykkistä toimintakykyä, sosiaalista toimintakykyä, erilaisia oireita, hyvinvointia ja tyytyväisyyttä.

Tarjoamme myös Sosiaalipedagogista hevostoimintaa ennaltaehkäisevänä toimintana. 

Toiminnan ohjaamisesta vastaa sosionomi AMK, neuropsykiatrinen valmentaja ja sosiaalipedagogisen hevostoiminnan ohjaaja Minna Perkola.

Yksilöllinen sosiaalipedagoginen hevostoiminta sopimuksen mukaan; ota yhteyttä Minnaan 045 630 5980 ja sovitaan alkutapaaminen.  

Voit kysyä kuntasi sosiaalitoimesta tukea sosiaalipedagogiseen hevostoimintaan ja kuntoutukseen.


Neuropsykiatrinen valmennus


Neuropsykiatrisen valmennuksen tavoitteena on tukea arjen- ja elämänhallinnan taitoja, uusien myönteisten toimintatapojen kehittymistä, sekä myönteisen elämänpolun rakentumista. Valmennuksen avulla pyritään opettelemaan uusia toimintatapoja mahdollisimman hyvän arjen rakentumiseen ja hyvinvointia tukemaan.

Toiminnan tavoitteena on, että valmennuksessa opitut taidot siirtyvät asiakkaan arkeen arkielämää helpottamaan ja hyvinvointia vahvistamaan. Valmennuksessa harjoitellaan mm. tunnetaitoja, itsesäätelytaitoja, vuorovaikutustaitoja, syyseuraussuhteita, toiminnanohjaustaitoja ja itsetuntemusta. Löydetään voimavaroja ja vahvuuksia sekä saadaan myönteisiä kokemuksia osallisuuden ja toimijuuden vahvistuessa.

Neuropsykiatriseen valmennukseen on mahdollista saada maksusitoumus sosiaalitoimesta tai terveydenhuollosta. 

Toiminnan ohjaamisesta vastaa sosionomi AMK, neuropsykiatrinen valmentaja ja sosiaalipedagogisen hevostoiminnan ohjaaja Minna Perkola.

Ota yhteyttä Minnaan 045 630 5980 / kittelantila@outlook.com sopiaksesi oma yksilöllinen neuropsykiatrinen valmennuskerta/jakso; olet sydämellisesti tervetullut!


Hevosharrastusryhmät


Hevosharrastusryhmissä tutustutaan yhdessä ja turvallisesti hevosiin ja poneihin, opetellaan hevosystävällisiä hevostaitoja ja vuorovaikutusta hevosten kanssa, rakennetaan luottamusta ja saadaan uusia ystäviä, hoidetaan, harjataan, varustetaan, talutetaan ja ruokitaan hevosia, sekä tutustutaan tallitöihin ja kokeillaan ratsastusta. 

Hevosharratusryhmät toimivat syys- ja kevätkauden. 


Hevosten vuokraus


Kittelän tilan tallissa asuu täysihoitoasiakkaiden lisäksi viisii omaa hevostamme; Trakehner tamma Vanga, Arabialainen täysveritamma Zarah, Shetlanninponitamma Isoonkylän Nuppu sekä Kiger Mustangit Freija ja Thowra. Vanga, Zarah, Freija ja Nuppu ovat vuokrattavissa sopimuksen mukaan.  


Yksilölliset hevostunnit / Ratsastus


Myös yksilölliset hevostunnit ovat osa palvelujamme. Yksilöllinen hevostunti rakentuu asiakkaan toiveet huomioiden; on mahdollisuus muun muassa hevosen hoitoon, ohjattuun ratsastukseen ja tallitoimintaan. Yksilöllinen hevostunti yksin tai kaverin kanssa on miellyttävä ja tehokas tapa paneutua juuri sinulle tärkeisiin asioihin ja kehittää sitä kautta hevos- ja ratsastustaitojasi.

Meidän kanssamme pääset myös maastoratsastuksille!

Kysy lisää Minnalta 045 630 5980 / kittelantila@outlook.com


Hevosharrastusleirit


Hevosharrastusleirejä järjestetään koulujen loma-aikoina.

Leireistä ilmoitetaan ajantasaisesti LISÄÄ ajankohtaista-sivulla. 

Tervetuloa mukaan!Huomioitavaa:

Huolehdithan omasta vapaa-ajan vakuutuksesta. Asiakkaita ei ole vakuutettu Kittelän tilan toimesta. Toiminta omalla vastuulla.

Peruutuskäytäntö:

Vain edellisenä päivänä ennen klo20 ilmoitetut sairauspoissaolot voidaan korvata Kittelän tilan ilmoittamana ajankohtana. Muuten peruutetusta tunnista peritään normaali maksu.


Sosiaalipalvelut


Ammatillinen tukihenkilötyö


Ammatillinen tukihenkilötoiminta on tarkoitettu sosiaalihuollon asiakkaina oleville lapsille, nuorille, itsenäistyville nuorille aikuisille, sekä aikuisille mielenterveyskuntoutujille, jotka ovat ammatillisen tuen ja ohjauksen tarpeessa tai syrjäytymisvaarassa.

Toiminta käynnistyy tavallisesti yhteistapaamisella asiakkaan, sosiaalityöntekijän ja tukihenkilön kesken. Työskentelyn sisältö määräytyy ensisijaisesti asiakkaan hyvinvoinnin ja yksilöllisten tarpeiden mukaan. Toiminta on aina tavoitteellista, suunnitelmallista ja dokumentoitua. Työskentelyssä on mahdollisuus hyödyntää hevosavusteisia menetelmiä. Tavoitteiden toteutumista ja palvelun jatkoa arvioidaan säännöllisesti neuvotteluissa sosiaalityöntekijän ja asiakkaan kanssa. Keskimääräinen työskentelyaika on 6kk - 1 vuosi. 

Ammatillisen tukihenkilötyön avulla mm:

  • Tarjotaan turvallinen ja luottamuksellinen aikuiskontakti.
  • Tuetaan koulunkäyntiä ja harrastustoimintaa.
  • Vahvistetaan sosiaalisia taitoja.
  • Tuetaan löytämään omia vahvuuksia ja voimavaroja.
  • Ohjataan vuorokausirytmin löytämiseen.
  • Harjoitellaan arjen asioiden hoitamista ja itsestä huolehtimista.
  • Tuetaan päihteettömyyttä ja mielenterveyttä.
  • Ohjataan itsenäistymisen taitojen harjaantumisessa. 

Ihmisen ja eläimen keskinäisellä vuorovaikutuksella voi olla käänteentekevä vaikutus silloin, kun muut tukimuodot eivät ole tuottaneet tulosta. Hyvinvointipalveluja hevosille

Täysihoitopaikkoja poneille ja hevosille


Kittelän tilan talli on asianmukainen; vaikkakin 100 vuotta vanha, jossa sotahevosetkin ovat sijan saaneet. Nyt talli on modernisoitu niin, että siellä on sähkö, lämmin vesi, pesupaikka, toimiva ilmanvaihto, automaattiset juoma-astiat, lämmin satulahuone ja tilavat karsinat.

Tarjoamme tilavat tarhat ja pitkät tarhausajat, asianmukaisen ruokinnan ja hoidon, käytössä ratsastuskenttä estekalustolla ja maastoilumahdollisuuksia löytyy monipuolisesti. Kesällä laidunmahdollisuus <3 

Huolehdimme hevosista ja poneista yksilölliset tarpeet huomioiden, lämmöllä ja hevosmiestaidolla.

Kysy vapaita täysihoitopaikkoja Minnalta 045 630 5980 / kittelantila@outlook.com