Odotamme yhteydenottoasi

Ota meihin yhteyttä

Vastaamme mielellämme kysymyksiisi. Soita tai lähetä sähköpostia.

Aukioloajat:

Sopimuksen mukaan

Osoitteemme:

Kitteläntie 91, Hyvinkää

Käyntiosoite: 

Ovaskantie 11, Hyvinkää

Ota meihin yhteyttä:

kittelantila@outlook.com

+358 45 630 5980


Kittelän tilan asiakas- ja markkinointirekisterin tietosuojaseloste

Euroopan Unionin yleinen tietosuoja-asetus (EU) 2016/679

Rekisterinpitäjä: Tmi Kittelän tila, Kitteläntie 91, 05840 Hyvinkää, Y-tunnus: 3225341-6

Rekisterin nimi: Kittelän tilan asiakas- ja markkinointirekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus: Henkilötietojasi kerätään ja tallennetaan asiakassuhteen hoitamista sekä palvelun toimittamista varten. Suostumuksellasi voimme lähettää sinulle suoramarkkinointia palveluistamme.

Henkilötietojen käsittelyn peruste: Henkilötietoja käsitellään suostumukseen tai sopimukseen perustuen:  suoramarkkinointisuostumus, tilaus- tai palvelusopimus.

Henkilötietojen käsittely ei perustu rekisteripitäjän oikeutettuun etuun.

Käsiteltävät henkilötiedot: nimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite.

Käsiteltävät henkilötietoryhmät: Nimi- ja yhteystiedot

Tietolähde ja kuvaus tietolähteistä: Henkilötiedot kerätään henkilöltä itseltään esimerkiksi tilauslomakkeen ja yhteydenottokanaviemme kautta.

Henkilötietojen vastaanottajat: Henkilötietoja käsitellään tässä selosteessa määriteltyihin tarkoituksiin sähköisissä järjestelmissä ja palveluissa. Henkilötietoja voidaan siirtää käytössä oleville palvelukumppaneille siltä osin, kun nämä osallistuvat toimenpiteiden toteuttamiseen. Emme luovuta rekisterin tietoja edelleen kolmannelle osapuolelle. Emme siirrä henkilötietoja kolmansiin maihin Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle tai kansainvälisille järjestöille.

Henkilötietojen säilytysaika tai säilytysajan määrittämisen perusteet: Tämän selosteen mukaisia henkilötietoja säilytetään ainoastaan niin kauan ja siinä laajuudessa kuin ne ovat tarpeellisia ja rekisterinpitäjä hyödyntää niitä ilmoitettuihin käsittelytarkoituksiin liittyvässä toiminnassa.

Rekisteröidyllä henkilöllä on seuraavat oikeudet: Oikeus saada pääsy henkilötietoihin, Oikeus tietojen oikaisemiseen, Oikeus tietojen poistamiseen, Oikeus käsittelyn rajoittamiseen (tietojen oikeellisuuden kiistäminen tai lainvastainen käsittely) Vastustamisoikeus (jos suoramarkkinointia), Oikeus peruuttaa suostumus, Oikeus saada tieto henkilötietojen tietoturvaloukkauksesta.

Mikäli henkilö haluaa käyttää oikeuksiaan tai saada lisätietoa henkilötietojensa käsittelystä, hän voi olla yhteydessä rekisterinpitäjään. Henkilöllä on myös oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos hän katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä.

Suostumuksen peruuttaminen: Henkilöllä on oikeus peruuttaa antamansa henkilötietojen käsittelyn suostumus niin halutessaan. Suostumuksen peruuttaminen ei vaikuta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen. Suostumuksen peruutus tehdään ottamalla yhteyttä rekisterin pitäjään. Sopimukseen perustuvassa henkilötietojen käsittelyssä henkilötietojen antamatta jättäminen johtaa palvelun toimittamisen estymiseen.

Automatisoitu päätöksenteko tai profilointi: Henkilötietojen käsittelyyn ei liity automatisoitua päätöksentekoa eikä henkilötietojen perusteella tehdä profilointia.

Henkilötietojen käsittelyn vaikutukset ja yleinen kuvaus turvatoimista: Suojaamme henkilötietoja huolellisesti koko niiden elinkaaren ajan. Pääsyä henkilötietoihin on rajoitettu ja henkilöstöllä on salassapitovelvollisuus. Tiedot on suojattu ulkopuoliselta käytöltä tietoverkon käyttöoikeuskirjautumisella ja käyttäjäkohtaisilla käyttöoikeusmääräyksillä. Tietotekniset laitteet sijaitsevat suojatuissa ja valvotuissa tiloissa. Mikäli havaitsemme tieto- tai tietoturvaloukkaukseen viittaavan tapahtuman, ryhdymme viipymättä selvittämään sitä ja pyrimme estämään aiheutuvat vahingot. Informoimme tietoturvaloukkauksesta tarvittavia tahoja lainsäädännön vaatimusten mukaisesti.