Hyvinvointipalveluja ihmisille ja hevosille

Tervetuloa

Olemme täällä sinua ja hevostasi varten

Kittelän tila tarjoaa sosiaalipedagogista hevostoimintaa harrastustoimintana ja kuntouttavana toimintana, neuropsykiatrista valmennusta hevosavusteisesti, sosiaalipalveluja, täysihoitopaikkoja hevosille ja poneille sekä ratsastusta.

https://www.facebook.com/kittelantila

Mitä tarjoamme

Hyvinvointipalveluja ihmisille 

ja hevosille

Tervetuloa Kittelän tilalle, joka sijaitsee ainutlaatuisella paikalla kaupungissa, mutta maaseudun rauhassa, kauniisti virtaavan Vantaanjoen rannalla. Täällä arvostetaan jokaisen ainutlaatuisuutta, vapautta olla oma itsensä ja mahdollisuuksia kasvaa parhaaksi mahdolliseksi itsekseen. Luontoa ja kaunista ympäristöä, siitä ja toisista huolehtimista, ihmisten ja eläinten hyvinvoinnin tukemista, ja iloa, joka kumpuaa läsnäolosta ja oivalluksista.

Sosiaalipedagoginen hevostoiminta

Sosiaalipedagoginen hevostoiminta tähtää sosiaalisen kasvun ja hyvinvoinnin tukemiseen, sekä syrjäytymisen ehkäisyyn. Toiminnassa hyödynnetään hevosen ja talliympäristön kuntouttavia ominaisuuksia.

Hevosavusteisella toiminnalla voidaan vahvistaa mm. itsetuntoa, itseluottamusta, keskittymiskykyä, tunnetaitoja, toiminnanohjaustaitoja ja vuorovaikutustaitoja.  

Voimavaralähtöisyys, osallisuus, toimijuus, yhteisöllisyys ja elämyksellisyys ovat toiminnan lähtökohtia. 

 

Neuropsykiatrinen valmennus hevosavusteisesti

Neuropsykiatrinen valmennus on kuntoutus- ja ohjausmuoto lapsille, nuorille, aikuisille ja perheille, joilla tuen tarve kohdistuu mm. neuropsykiatrisen oireilun ympärille.

Neuropsykiatrisella valmennuksella pyritään vahvistamaan arjen sujuvuutta sekä asiakkaan toimintakykyä hänen erityisyytensä huomioiden. Työskentely on prosessinomaista ja tavoitteellista; asiakkaan tarpeista lähtöisin olevaa. Työskentelyssä hyödynnetään talliympäristöä ja toimitaan hevosten kanssa erilaisia taitoja opetellen. 

Tallitoiminta ja ratsastus

Kittelän tilan talli tarjoaa täysihoitopaikkoja hevosille ja poneille, sekä hevosharrastusryhmiä, hevosten vuokrausta ja yksilöllisiä hevostunteja. 


Sosiaalipalvelut

Tukea erilaisiin elämäntilanteisiin.

Tmi Kittelän tila tuottaa yksityisiä sosiaalipalveluja osana Hyvinvointialueen palveluverkostoa. 

Ammatillinen tukihenkilötyö ja hevosavusteinen toiminta on suunnitelmallista ja tavoitteellista työskentelyä asiakkaan hyvinvoinnin edistämiseksi monipuolisia menetelmiä hyödyntäen. Ratkaisu- ja voimavarakeskeinen lähestymistapa suuntaa katseet asiakkaiden omiin voimavaroihin ja kohti tulevaa. Konkreettiset ja saavutettavissa olevat tavoitteet tukevat muutostyötä ja dialogisuus tukee asiakkaan osallisuutta ja toimijuutta.